สนุกกับเพลง แล้วเก่งภาษาไทย โดย รศ. ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร | คู่มือการสอน และ เพลงประกอบ

$11.50
RongLive
0 ratings

โดย รศ. ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร
อดีตอาจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-Book คู่มือการสอนภาษาไทยและเพลงประกอบพร้อมให้ดาวน์โหลด เหมาะสำหรับใช้สอนเด็กเริ่มเรียน และผู้สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น เนื้อหาภายในเล่ม จะแนะนำวิธีการสอนพร้อมเพลงอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

เด็กจะอ่านออก เขียนถูก ต้องรู้จักพยัญชนะ และสระที่นำมาประสมเป็นคำเสียก่อนมารู้จักสระทุกเสียง ตัวสะกดทุกแม่ มารู้จักการใช้ภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เด็กจะเรียนผ่านบทเพลงที่ทำให้สนุกสนานและเพลิดเพลิน พร้อมกับได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยไปพร้อมๆกัน

Buy this

ภายใน zip ไฟล์ ประกอบด้วยคู่มือ และ เพลงประกอบการสอน

Size
164 MB
$11.50

สนุกกับเพลง แล้วเก่งภาษาไทย โดย รศ. ปิตินันธ์ (ประคอง) สุทธสาร | คู่มือการสอน และ เพลงประกอบ

0 ratings
Buy this